Slutpresentation och diplomutdelning

Efter att vi och Team Sjukgymnastik presenterat vårt respektive arbete under 2012/2013 hölls tal av Catharina Barkman (chef för innovation och utveckling, SLL), Kerstin Tham (prorektor, Karolinska Institutet) och Eva Malmström (prorektor, Kungliga Tekniska Högskolan) och därefter hölls diplomutdelningen. Utöver allt annat som programmet gett under de senaste 8 månaderna så kan vi nu även titulera oss Clinical Innovation Fellows vid KTH och KI.

CIF_12_13

Ska bli spännande att se vad arbetet leder till framöver gällande innovationer och förbättringar inom hälso- och sjukvården. Ni som följt bloggen kan fortsätta att följa CIF 2013/2014 till hösten!

“Life is a Journey – Not a Destination”

//Team Onkologi och Team Sjukgymnastik

En vision för svensk vård

Swedish Medtech och CTMH driver tillsammans med Vinnova projektet “MedTech Sverige 2020” med syfte att genom dialog och samverkan med nyckelaktörer hitta redskap för hur vi tillsammans skapar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar vård och omsorg. Igår hölls konferensen “En vision för svensk vård” för att rita kartan för framtidens vård och omsorg, Louise Warme var med och representerade teamet.

En vision för svensk vård

Besök hos HundCampus

Igår åkte vi på ett besök till HundCampus i Hällefors för att höra mer om lungcancerprojektet och träningen av hundar att detektera cancer på ett tidigt stadium. Mycket inspirerande och intressant att höra Lennart Wetterholm berätta om verksamheten och återge sina gedigna erfarenheter från träning av hundar genom åren! Sannerligen imponerande vilka förmågor människans bästa vän besitter gällande sitt luktsinne, gemene man har inte riktigt insikt i vilka fantastiska möjligheter som finns.

Under lunchen tog vi en tur upp till utsiktsplatsen där Bergslagen visade sin fina sida, fotot gör sig inte rättvisa.

Bergslagen

 

Snart ute i obanad terräng

Vi närmar oss med snabba steg maj månad vilken är den åttonde och sista månaden i CIF 2012-2013. I fredags hade vi vårt sista mentorsmöte och som vanligt fick vi mycket värdefull feedback från mentorerna! Under programmets gång så har vi jobbat i två parallella spår; det kommersialiserbara spåret och det “kliniknära” spåret. Det senare utmynnade i två stycken examensarbeten vilka presenteras inom kort:

  1. “Förändringsarbete i vården – en studie av HHH-mottagningen”; exjobbare: Sebastian Hansson och David Romell, examensarbete som del av masterutbildning inom Technology Management vid Lunds Universitet
  2. “Telemedicin för cancerpatienter”; exjobbare: Milla Olsson och Caroline Rosell, examensarbete inom Medieteknik vid KTH.

Vad vi jobbat med i det kommersialiserbara spåret presenteras i samband med vår diplomutdelningen 31/5.

Trevlig Valborg!

Obanad terräng

 

Ännu en vecka till handlingarna

Ännu en vecka till handlingarna, veckan sammanfattas med: inlämning av Venture Cup affärsplan, deltagande i STING Startup Life WS 4/5, fortsatt produktutveckling, teammöte, CIF veckomöte, ansökan av stiftelsemedel, deltagande på AT-stämman,föreläsning för Svenska Läkaresällskapet, möte med KTH Innovation, handledning av exjobb, klinikrapport, KS Innovationstävling, Biomedicinevent KI, referensgruppsmöte på Radiumhemmet och avslutande planeringsmöte.

I designtagen

Teamet har sedan några veckor tillbaka jobbat tillsammans med Jaan Selg som inom kort är färdig med sin mastersutbildning inom industridesign på Konstfack. Jaan har hjälpt till att ta fram några olika designkoncept och på bilden nedan ser ni Rui och Jaan när de för en tid sedan var i tagen med att göra en första modell i lera.

I eftermiddag deltar Jaan, Rui och Louise på en workshop hos Myra Industriell Design med syftet att generera olika idéer och tänkbara lösningar. Ska bli intressant att se vad de kommer fram till!

Jaan och Rui modellerar

Frukostseminarium Innovationsplatsen Karolinska

En bra start på dagen med frukostseminarium i Wenner-Gren Center där Innovationsplatsen Karolinska berättade om sin verksamhet och hur man vill verka som ingången till samarbete mellan sjukvård, akademi och medicinteknikföretag. Efter att ha lyssnat på presentationer av verksamhetschefen Jörgen Larsson och Annika Thoresson, programansvarig för utvecklingslabbet för cellbaserade terapier, så blev det en stärkande promenad i strålande solsken till anrika KTH för fortsatt projektarbete!

Wenner-Gren Center

STING Startup Life Science

Gårdagen avslutades med att teamet deltog i den första workshopen i en serie av fem inom ramen för STING Startup Life Science-programmet. Temat för workshopen var “To AB or not to AB” och frågeställningar som togs upp var bla. Vad innebär det att vara entreprenör och vilka utmaningar ställs man inför vid startups? En introduktion till programmet följdes av en session där alla deltagare fick presentera sig själva och sina affärsidéer, mycket spännande att höra vad de andra jobbar med! Efter det hölls mycket givande presentationer om utmaningar för startups, vilka tankesätt som kan vara bra att ha och den roll som IPR spelar. Workshopen avslutades med att Bo Öberg, en av grundarna till Medivir, på ett mycket inspirerande sätt berättade om resan från startup till börsnoterat företag.

Numera LARA Diagnostics

Team onkologen, numera LARA Diagnostics, har haft en intensiv period med mycket research, inlämningar och möten men är nu tillbaka vid clinicalinnovation.se. Bland höjdpunkterna sedan sist kan nämnas att vi är ett av tio team som blivit antagna till STINGs Startup Life Science i vår, ett program för personer med innovativa affärsidéer som vänder sig till stora marknader som leds av Olof Berglund och Gisela Sibton. Vi ser mycket fram emot workshops inom affärsmodeller och försäljningsstrategier och träffar med de som gjort resan tidigare.

Fler givande möten har hållts med t ex patent manager Claes Djurberg på Uppsala Universitet Innovation som under mars månad kommer genomföra en nyhetsgranskning åt oss, Jan Svenonius, upphandlingschef för Karolinska Universitetssjukhuset, som berättat om deras inköpsarbete, och såklart med våra egna mentorer för Clinical Innovation Fellowship. Vi har träffat några av de som är intresseserade av att söka till 2013/2014 också, många drifta och trevliga personer!

Därtill är vi mycket glada för våra exjobbare Caroline, Milla, David och Sebastian som nu börjat följa sjuksköterskor och läkare på Radiumhemmet för att bilda sig en förståelse av verksamheten inför sina förbättringsprojekt.

Idag är en del av teamet igång och filmar pitchar för moment två i Venture Cups affärsplanstävling, kaffe och mörk choklad i överskott! Helt i linje med den nya, nyttiga approachen i teamet under våren.