Det är mycket nu…

Vi står inför sista observationsveckan och det finns så mycket kvar att se! Och så många personer kvar att träffa. En handfull email resulterade i en handfull möten, alla inbokade på fredag förmiddag… Men vi är ju fyra i teamet så det löser sig. 🙂

Många observationer senaste tiden har en gemensam nämnare i brist på information, eller som exemplifieras i bilden nedan, förvirrande information. 😉 Bör tilläggas att skylten sitter på en dörr, inomhus. Den stämmer säkert, det är gissningsvis inomhus även på andra sidan dörren, och inte ett rökrum. Men det är, för att uttrycka det diplomatiskt, opraktiskt med information som man måste lista ut innebörden i…

File_000 (1)

Nära mellan skratt och gråt

Nu har vi varit på Barnonkologen på Akademiska sjukhuset i 4 veckor. Vilken månad! Vi har hunnit med så mycket – och lärt oss massor på vägen!!

Vi har haft möjlighet att få ta del av familjers öde mitt i denna mycket svåra situation i livet som en cancersjukdom kan medföra och jag har svårt att tänka mig en svårare livssituation. Det som är mest slående är hur människan ändå kan vara så nära mellan skratt och gråt.

Barnen är sanna hjältar! Det finns många andra hjältar också, medmänniskor som inte bara gör det som förväntas – utan gör så mycket mer. Jag tänker inte bara på familjerna och sjukhusets personal, utan även lärare och privatpersoner som gör så otroligt fina saker att även luttrade personer gråter en skvätt.

Vi ser friska barn/tonåringar som är på efterkontroll flera år efter barnen avslutat sin tuffa cancerbehandling. Det är en sådan kraft att se alla dessa barn och ungdomar som faktiskt har överlevt! Samtidigt ser man att i vissa fall så har ”överlevnaden” ett pris. Till exempel kognitiva svårigheter och inlärningssvårigheter efter strålning.

Utöver denna resa har vi lärt oss saker utanför kliniken också. I veckan har vi besökt inkubatorn Frogleap i Stockholm samt deltagit på Medicin Teknik dagarna i Uppsala. Vi har sett hur start up miljön kan vara, samt blivit inspirerade av den nyaste tekniken. Det var mycket givande och roligt!

Vi fick veta att Regerings Life Science samordnare, som på ett underhållande sätt, berättade om en handlingsplan som kommer före årsskiftet. Något vi väntar med spänning på! Vi fick vidare lyssna till Läkemedelsverkets representant som vill se CE märkning på appar. Forskare berättade om sina framgångar och vad som är kvar innan de kommer till marknaden. Han berättade att det i snitt tar 17,5 år att komma från ide till marknad.  Det känns som en frustrerande lång tid när man ser sjuka barn som behöver hjälp idag.

Vi hade även förmånen att träffa en engagerand medarbetare från Barncancerfonden. En organisation som vi i gruppen ofta pratat om, då vi beundrar både engagemang och styrka som präglar organisationen. Vi har bokat in möte med Barncancerfonden – så mer information kommer!

Alla som läst så här långt förstår att det är otroligt stimulerande att få vara del av clinical innovation fellowships. Det är roligt också – inte bara på dag och kväll utan också på dagar när man fyller år! Tack, för födelsedagsfirandet kära kollegor!

DSC_0060-01 20151013_102921[1] 20151013_192622[1] 20151013_200940[1]

Om att skriva en pitch!

Att arbeta med innovation och entreprenörskap innebär stora utmaningar för oss i barnonkologteamet. Vi tar en risk med att för nuvarande inte ha ett fast jobb men istället får arbeta fritt och med de idéer, behov och möjligheter som vi har viket är otroligt stimulerande! Vi har valt att fokusera på ett projekt för att komma så långt i produktutvecklingsfasen som vi har möjlighet med just den produkten.
Idag har vi arbetat med olika presentationsmaterial till olika tävlingar. Vi håller på med att ta fram en pitch om produkten som man ibland även kallar hiss samtal. En pitch är till för att man ska kunna fatta sig kort och ordet hiss samtalet kommer från att kunna berätta om sin produkt på så lång tid som hissen rör sig mellan två våningar. Det är både bra och viktigt att träna på sin pitch för att alltid kunna vara beredd på att beskriva sin produkt på ett kort, snyggt och strukturerat sätt!

Om du skulle skriva ett hiss samtal eller pitch, vad skulle det handla om då? Vill du ha lite inspiration? Titta gärna på de bifogade klippen!

Nyfiken? Här är vår pitch: https://www.youtube.com/watch?v=W4QIbTptkWE
WOOLLY BEAR 4.0 https://www.youtube.com/watch?v=r_tuy4EWS68
2012 BPC Elevator Pitch Winner https://www.youtube.com/watch?v=BIo-enMAIxE

Lycka till med din pitch!