Fellows 2011-2012

Tobias Öhman  Tobias Öhman  
Civ ing Teknisk Fysik, Lic Eng
Tobias var VD på ett par företag inom olika branscher med anknytning till sjukvård och hjälpmedel som han har varit med om att starta upp. Tobias har en civ ing examen inom teknisk fysik, en kanditatexamen inom fonetik och en licentiatexamen inom talteknologi. Nu jobbar han som programledare på Innovationplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.
Peter Wittrup
Civilingenjör teknisk fysik och ST-läkare
När han började på CIF hade Peter precis avslutat sin allmäntjänstgöring i Norge, sjukhus i Tönsberg och vårdcentral i Kragerö. Läkarexamen tog han vid Lunds Universitet. Dessförinnan jobbade han på två utvecklingsbolag i Lund efter civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik, C Technologies och Anoto. Peter var med i utvecklingsarbetet av en digital överstrykningspenna C-Pen och en “smart pen” Anoto Pen. Han jobbade som gruppchef, projektledare, utvecklingsingenjör och ansvarig för de bildsensorer som användes i båda produkterna. Nu gör han sin ST i Uddevalla.
Karin Lidman  Karin Lidman 
Civilingenjör Teknisk design
Karin var vid fellowships start nyutexad civilingenjör, inriktning teknisk design. Hon hade dock hunnit med att driva ett projekt som syftar till att utveckla en billig & biologiskt nedbrytbar binda för den Kenyanska marknaden. Nu jobbar hon som interaktionsdesigner på ESSIQ AB i Göteborg.
Ulrika Henricson  Ulrika Henricson 
Industridesigner
Ulrika är industridesigner, utbildad på Konstfack. Innan fellowships drev hon ett företag kring en innovation som används vid kemolyckor inom räddningstjänsten och sjukvården. Hon har även medverkat  i ett forskningsprojekt med inriktning på nanoteknologi, konst och formgivning och frilansat lite inom service design. Nu jobbar hon som designer inom projektet “Innovation mot infektion” som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och CTMH.
Olof Jonmarker 
ST-läkare
Olof kom från sin AT-tjänst i Kalmar och ett kortare vikariat på ortopedkliniken vid Södersjukhuset. Han har också pluggat på KTH (elektroteknik, ca 1/2 utbildning) och vid college i USA, Harvard university 1 år och university of Washington i Seattle i 1 år, där han fokuserade mer på data och ingenjörsinriktade ämnen. Nu gör han sin ST-tjänst på Karolinska Universitetssjukhuset.
Mathias Eklund
Civilingenjör elektroteknik
Mathias startade och driver EC Instruments tillsammans med en tidigare kollega där de har utvecklat ett noggrant mätinstrument för gas- och vätskeflöde. Innan dess arbetade han på Maquet Critical Care, ett medicintekniskt företag som bland annat utvecklar operations- och intensivvårdsprodukter. Hans huvuduppgift där var att ta fram reglersystemet som styr den mekaniska andningen i deras nya narkosapparat. Mathias har även arbetat i ett startupföretag från KTH som tog fram en fotonräknande sensor för röntgenstrålning som de sedan vidareutvecklade för att använda i en ny typ av mammografiapparat. Nu arbetar han som konsult samtidigt som han arbetar vidare på uppfinning som Team Anestesi tog fram under CIF ’11-’12.

Mejla oss på fornamn.efternamn@clinicalinnovation.se.